Harde resultaten met 'softe' aandacht

Harde resultaten met 'softe' aandacht

Onlangs publiceerde Effectory haar rapport 'Het verborgen potentieel van werkend Nederland', het resultaat van onderzoek naar de werkbeleving onder zo'n 400.000 medewerkers. Hoe staat het met de betrokkenheid tot en de bezieling in hun werk? Wat draagt daaraan bij?

Ik werd getriggerd door de titel 'het verborgen potentieel', daar heb ik wat mee. Daar liggen  schatten verborgen. Eén van de acht wegen die werden genoemd om het verborgen potentieel te ontsluiten is communicatie in een team. Op een open wijze, zonder de schuldvraag te stellen en met ruimte voor gedachtes en gevoelens van een ieder. 

Deze communicatie is wat ik o.a. faciliteer als teamcoach. Onlangs ook nog voor een groep 'hardcore' techneuten en die vonden dit in aanvang toch wel soft. Maar later ...

Dit multidisciplinaire team stond voor een grote opgave, in een ogenschijnlijk te korte tijd moest een te grote fabriek gebouwd worden. Het was in de Europoort en daar zegt men bij druk al snel, "niet lullen maar poetsen".

Een uitstekende voedingsbodem voor stress en frustraties die al op verschillende manieren tot uiting kwamen. Zo liepen de verwachtingen van hoe samen te werken steeds verder uiteen, de diverse disciplines vormden coalities en stonden op toerbeurt in de oppositiestand. De schuldvraag kwam met regelmaat op tafel en zo wist een ieder wel te benoemen waar het aan lag om zo zelf buiten schot te blijven.

Dan weer was het de schuld van de slechte communicatie door de opdrachtgever, vervolgens lag het aan de werkafsraken en later weer aan de werkethos van een andere discipline en zo meer. Kortom, verschillen van inzicht, een eigen waarheid, verborgen agenda's en botsende communicatiestijlen. Feedback was niet acceptabel en in deze toestanden hielden ze elkaar gevangen. Ze riepen dit gedrag bij elkaar op.

Tot het moment dat de projectdirecteur vroeg, "en wat is onze eigen bijdrage aan het in stand houden van deze situatie"?

We zijn met kleine stapjes begonnen om de neuzen één kant op te krijgen. Eerst moet het team wat willen, zonder willen is het lastig zaken doen met een team. Hierin pakte de projectdirecteur zijn rol als leider met verve. Vervolgens is het team met laagdrempelige en soms speelse oefeningen gaan leren praten over zichzelf (drijfveren, ambities, persoonskenmerken) en hun gevoelens. Zo leerden ze van en met elkaar dat dit mag en kan, hoe fijn het is als er geluisterd wordt en er aansluiting ontstaat. Onrust maakte steeds meer plaats voor rust binnen het team.

Zo ontstond er de ruimte om te praten over de spannende zaken binnen het team, de conflicten en de frustraties. Op een rustige en constructieve wijze, waarbij een ieder er mocht zijn op zijn manier, kwamen ze tot oplossingen waar ze allen achter stonden. Soms hoefde er geen oplossing te komen. Door open het gesprek aan te gaan en aansluiting te houden bij de ander bleek dat er een misverstand was ontstaan, probleem verdwenen! De trots groeide, op deze wijze samenwerken, dat is wat ze wilden. Met elkaar bewaakten ze dit. Als dan eens iemand uit de bocht vloog mocht feedback gegeven worden en kon feedback ontvangen worden. 

In de eindevaluatie met het team was ik natuurlijk erg nieuwsgierig naar hoe zij de aandacht voor de 'softe kant' ervaren hadden. Eerst lachten zij hard en staken zij de draak met de 'softe' oefeningen. Toen het gelach temperde gaven zij aan dat ze het soms best wel lastig vonden om zich zo open te laten zien. Dat zij dit echt nog moesten leren evenals als het echt luisteren naar anderen. Met de resultaten waren ze blij. Er was meer rust in het team, het explodeerde niet zo snel en als het echt spannend werd op inhoud en interactie konden ze dat goed opvangen. Het potentieel zat al in de groep maar was verborgen. Eén van de acht wegen om verborgen potentieel te ontsluiten had zijn werk gedaan. Communicatie in de groep!

O, ja, ook niet geheel onbelangrijk, het project was mooi op tijd af.

Succes met het ontsluiten van het verborgen potentieel in jouw team(s).

 

Roberto van Rikxoort

Benieuwd naar het verborgen potentieel in jouw team(s)? Neem gerust contact op.