Visie en missie

Visie

Zoals het vroeger was wordt het nooit meer en zoals het vandaag is zal het niet blijven. De enige constante in onze wereld is de verandering.

Onze grootouders hadden een baan om brood op de plank te krijgen, tegenwoordig zien we werk als meer dan als een inkomstenbron. Werk is ook de plek waar we invulling willen geven aan onze persoonlijke ontwikkeling, waar we zingeving willen ervaren, van waarde willen zijn. Werk is een belangrijk deel van ons leven.

Verandering, ontwikkeling en zingeving, drie elementen aan de basis van beweging. Beweging als reactie op verandering, beweging om het beste uit je zelf naar boven te halen en beweging om de weg te blijven volgen die je hart je ingeeft.

Mensen en organisaties willen vooruit, hebben ambitie. Exsista heeft passie voor ambitie en voelt verwantschap met een ieder die het mooier, beter en fijner wil maken op het werk.
Exsista zet zich volledig in om dat samen met opdrachtgevers en deelnemers te realiseren.

Missie

Exsista heeft Passie voor ambitie. Vanuit haar ambitie het verschil te maken, van toegevoegde waarde te zijn.

Het beste dat je kunt worden is jezelf. Vrij van belemmeringen en krachtig vanuit je talenten, gedreven door je werkelijke ambities. Dit geldt voor zowel individuen als organisaties. Werken vanuit je kracht en pracht!

Daar komen betekent blijven bewegen en blijven ontwikkelen.

Exsista gelooft in het volledig potentieel van mensen en teams en wordt enthousiast van het verborgen potentieel dat nog aanwezig is. De essentie van wat Exsista wil is een bijdrage leveren aan de ontluiking van dat potentieel en schijnbare onmogelijke zaken mogelijk maken.

Exsista wil de kern van ambities raken en prikkelen. En helpen bij de realisatie daarvan. Exsista draagt hiermee substantieel bij aan de ontwikkeling van organisaties en de individuen die daar werken.

Altijd praktisch en resultaatgericht met passie voor ambitie.

Exsista zorgt voor commercieel vakmanschap, inspirerend leiderschap, teamspirit en vernieuwing middels training en coaching voor individuen en teams. Op een betrokken, inspirerende en enthousiaste wijze.

Exsista draagt zo bij aan prestaties, energie en plezier binnen jullie organisatie!