Pijlers

Exsista wil beweging creëren en maakt daartoe gebruik van diverse theoretische modellen, didactische- en coachingstechnieken en vaardigheden. Van het model van consultatieve selling tot het Thomas & Killman model in commercie en communicatie. En de Transactionele Analyse en het Systemisch werken in de coaching van individuen en teams. En zo meer.

Allemaal goed inzetbare modellen en technieken die hun waarde hebben bewezen maar slechts hulpmiddelen zijn ter realisatie van het doel. Het creëren van beweging in de gewenste richting.

Welk middel er ook wordt ingezet centraal staat altijd het Willen, Kunnen en Zijn in de context, omgeving, van werk.

Zijn, wie ben je, je persoonlijkheden
Willen, wat is je motief
Kunnen, wat kan je wel of (nog) niet, je competenties
Omgeving, jij in je werk

De samenhang tussen deze elementen is sterk en bepalend in ontwikkeling. Een chaotisch persoon (persoonskenmerk) zal de behoefte voelen om overzicht te creëren (motief) en zal zich ontwikkeld hebben als een goede planner (competentie).

Alleen met oog voor deze elementen kunnen er werkelijk duurzame ontwikkelingen gerealiseerd worden. Gedrag aanleren dat niet past bij onze gedachten en overtuigingen zal niet leiden tot duurzame verandering.

De samenhang tussen deze elementen is dan ook sterk bepalend voor de duurzaamheid van de ontwikkeling die je doormaakt. Exsista heeft oog voor alle vier de elementen en laat zich in haar aanpak leiden door de samenhang en mogelijkheden hierin. De theorieën en modellen zijn daarin ondersteunend.