Teamontwikkeling

Een rijk team is een team met grote diversiteit.
Een sterk team weet deze diversiteit in te zetten als kwaliteit.


Team ontwikkel programma

Teams halen er niet altijd uit wat er in zit. Er ontstaat een inspiratieloze samenwerking, besluitvorming loopt stroef en genomen besluiten worden herhaaldelijk ter discussie gesteld. Overwinnen lijkt plaats te maken voor overleven en samenwerking wordt eerder ervaren als tegenwerking. Dit moet beter kunnen voor de teamleden en de organisatie.

In een team ontwikkel programma leert het team zelf antwoord te geven op de centrale vraag hoe beter? Het team leert te reflecteren op haar gedrag en het effect daarvan. Alles wordt onder ogen gezien zonder de schuldvraag te stellen. Zo ziet het team zelf wat wel goed werkt en wat niet.

Door hier helder en open over te communiceren leren teamleden elkaar beter kennen. Dit resulteert in een betere samenwerking en afstemming, omdat er meer openheid en vertrouwen is in de groep. Logisch dat hier het resultaat op volgt.

Teamontwikkeling is altijd maatwerk

Teamontwikkeling laat zich niet vangen in een vooropgezet programma. Zowel de ‘gezondheid’ van het team als het groeistadium waarin het team zich bevindt, zijn bepalend voor de invulling van het programma en de te behandelen thema’s. In een oriënterend gesprek worden doelen en mogelijkheden besproken. Op basis hiervan wordt altijd een voorstel op maat gemaakt.

Resultaat

  • Heldere focus op gemeenschappelijk doel en samenwerkingsafspraken;
  • Een pro actievere rol van medewerkers;
  • Betere communicatie en sfeer in het team;
  • Beter benutten van individuele kwaliteiten;
  • Persoonlijke ontwikkeling van teamleden;
  • Hogere tevredenheid teamleden;
  • Betere teamresultaten;
  • Meer plezier.